Kontatua

Gurekin kontaktatu nahi bazuzu, formulario honen bidez edo 948 229 217 telefonoan egin dezakezu.

15/1999.eko, Datu pertsonal babeslari buruzko legeak, 5.kapituluan
ezarritakoaren arabera, emandako datu pertsonalak admnistrazio orokorreko
fitxategira gehituak izango direla jakinarazken dizugu, helburua, besteak
beste, Fundazioarekiko harremana daukaten pertsonekin kontaktua mantentzea
izanez.